Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αιακίδες, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 3: Αιακίδες, οι βασιλείς των Μολοσσών

Η μικρή αυτή αίθουσα είναι αφιερωμένη στους Αιακίδες,  τη βασιλική δυναστεία του έθνους της ενδοχώρας της Ηπείρου, των Μολοσσών. 

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του βασιλέα Πύρρου και η οικουμενική διάσταση της πολιτικής του.