Μουσείο Ζακύνθου

Αίθουσα Βα, Μουσείο Ζακύνθου

Στην αίθουσα Βα φιλοξενούνται οι αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από το καθολικό της μονής του Αγίου Ανδρέα στο Μεσοβούνι Βολιμών.

Οι τοιχογραφίες, λαϊκής τεχνοτροπίας, είναι έργο αγνώστου ζωγράφου του 17ου αιώνα. Στην ίδια αίθουσα παρουσιάζονται και λειτουργικά σκεύη.

Σε χωριστό τμήμα της αίθουσας Βα φιλοξενούνται αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από το ναό του Σωτήρα στο κάστρο της Ζακύνθου και από το ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλομάτη στο βουνό Σκοπός, βυζαντινής περιόδου.