Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Αίθουσα Α, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Γενική άποψη αίθουσας Α.

Στην Αίθουσα Α, παρουσιάζεται μέσα από αρχιτεκτονικά μέλη (κιονόκρανα, θωράκια), βωμούς, αγάλματα και προτομές, καθώς και από νομίσματα, κεραμικά, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, αρχικά η ίδρυση της πόλης και στη συνέχεια, η εξέλιξή της κατά τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική εποχή, μέχρι την παρακμή και την εγκατάλειψή της.

Η Έκθεση αναπτύσσεται μέσω ενός τριμερούς σχήματος:

α. Η ναυμαχία του Ακτίου και το Μνημείο της Νίκης του Αυγούστου,

β. Η Ρωμαϊκή Πόλη και οι Υποδομές της

γ. Η μετάβαση στην Παλαιοχριστιανική Πόλη και οι πρώιμοι βυζαντινοί χρόνοι, μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ο συνοικισμός της Νικόπολης, η νομισματοκοπία, τα δημόσια κτίρια, η λατρεία, ο δημόσιος βίος, η μετάβαση στη νέα εποχή, ο θρησκευτικός βίος και οι Βασιλικές της Νικόπολης.