Γλυπτική

Άτλαντας

Γλυπτή απεικόνιση Άτλαντα που αποτελούσε, μαζί με όμοιά του, αρχιτεκτονικό μέλος του ναού του Ολύμπιου Δία στον Ακράγαντα της Σικελίας. Κοιλάδα των Ναών, Ακράγαντας, περ. 480 π.Χ.