Ο χώρος που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου, δωρεά των Αδελφών Παπαστράτου, έχει μετατραπεί σε Αποθήκη λόγω του πλήθους των ευρημάτων. Τα εκθέματα εικονογραφούν τα νεολιθικά χρόνια, τα μυκηναϊκά, με τα αγγεία από τους θολωτούς τάφους της Ιθωρίας, τα γεωμετρικά, με τα μεταλλικά ειδώλια και αγγεία, φθάνοντας ως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Δείγμα της επιχώριας αρχιτεκτονικής είναι μαρμάρινη θύρα από τον «τάφο-ηρώο της Καλυδώνας». Δυο επιτύμβια επιγράμματα του 7ου αιώνα π.Χ. από τη Βλαχομάνδρα, μια επιγραφή του 6ου αιώνα από την αρχαία Στράτο, γραμμένη βουστροφηδόν, αποτελούν μοναδικές μαρτυρίες για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Το εύρημα όμως που προκαλεί θαυμασμό και απορία είναι ο μοναδικός μικρός χάλκινος Κούρος με κεφαλή αλόγου.