Άλλες εκδηλώσεις
6.30 μ.μ. Ώρα
Αυστραλία CCANESA Boardroom, Level 4, Madsen Building, University of Sydney

Τηλ.: Fax: 61 2 9351 7693
e-mail.: arts.aaia@sydney.edu.au
Ιστοσελίδα

Tοπογραφία και αρχιτεκτονική του Ιερού της Ήρας στη Σάμο

21 Μαρτίου 2012

Διάλεξη του Hermann Kienast με τίτλο «Η τοπογραφία και η αρχιτεκτονική του Ιερού της Ήρας στη Σάμο».

Παρότι οι επιστημονικές γνώσεις για το ιερό αυτό μοιάζουν να είναι ικανοποιητικές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ύστερα από εκατό χρόνια ανασκαφών και έρευνας πεδίου στη θέση χρειάζονται κάποια αναθεώρηση. Ο καθηγητής Hermann Kienast, στην εκτενή έρευνά του, μελέτησε τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη και τις δημοσιεύσεις για τις ανασκαφές που διενήργησε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και έφερε στο φως νέα στοιχεία που μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια πιο ακριβή εικόνα ορισμένων από τα κτίρια, να δώσουμε νέες ερμηνείες και να θέσουμε καινούργια ερωτήματα. Στη διάλεξή του ο καθηγητής θα εκθέσει τα συμπεράσματα των ερευνών του πάνω στο θέμα.