Άλλες εκδηλώσεις
6.30-9.30 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο

Τηλ.: +30 210 3234819
e-mail.: filoihistarch.archservice@gmail.com

Restoring History

16 Ιανουαρίου 2012

Διάλεξη με τίτλο “Restoring History to a Dark Age of Greece: the Peloponnese Under the Turks, 1500-1828” θα δώσει ο καθ. Jack Davis στα πλαίσια κύκλου διαλέξεων που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.