Άλλες εκδηλώσεις
14 Νοεμβρίου 2022 Έναρξη
14 Νοεμβρίου 2022 Λήξη
17:00 (UK) / 19:00 (Ελλάδα) Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Nativism in Herodes’ Sophistic Attica

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Διάλεξη του δρος Antti Lampinen (Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών) με τίτλο «Nativism in Herodes’ Sophistic Attica: Rural Heroes, Hellenic Purity and the Bust of ‘Sauromates’».

H διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και διαδικτυακά.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διαδικτυακά, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διά ζώσης, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.