Άλλες εκδηλώσεις
13 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
13 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: sekretariat.athen@dainst.de
Ιστοσελίδα

H εορτή Winckelmann του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

H εορτή Winckelmann του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει ο ετήσιος απολογισμός για το 2019 από τη Διευθύντρια του ΓΑΙ Αθηνών, καθ. Katja Sporn.

Θα ακολουθήσει εορταστική ομιλία από τη Franziska Lang (Darmstadt) με τίτλο «Olympia und sein Umland – ein interdisziplinäres Projekt».