Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14A, Πλ. Αγ. Αικατερίνης, Πλάκα, Αθήνα

Τηλ.: 210 3244644
e-mail.: info@diathens.com
Ιστοσελίδα

Crusade and Public Communication

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Διάλεξη (στα αγγλικά) του ιστορικού Lars Bjørneboe με θέμα «Crusade and Public Communication in Europe from 1650 to 1700».

Διοργάνωση: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (DIA).