Συνέδρια
3 Οκτωβρίου 2012 Έναρξη
6 Οκτωβρίου 2012 Λήξη
Ελλάδα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα

Τηλ.: 27210 65130
e-mail.: zacharias@uop.gr
Ιστοσελίδα

Aρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

3–6 Οκτωβρίου 2012

Συμπόσιο με θέμα «Aρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ARCH_RNT» διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας.

Το Συμπόσιο εστιάζει στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Αρχαιομετρία, Υπολογιστικά Συστήματα, Συντήρηση και Αποκατάσταση) στην Αρχαιολογική Έρευνα, με έμφαση στην παρουσίαση ολοκληρωμένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ειδικών εφαρμογών και πρωτότυπων μελετών σε αρχαιολογικά υλικά.

Ειδική Θεματική Συνεδρία: Εφαρμογές GIS στο πεδίο και στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.