Άλλες εκδηλώσεις
28 Νοεμβρίου 2023 Έναρξη
28 Νοεμβρίου 2023 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Μουσείο Ηρακλειδών, Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο

Ιστοσελίδα

1919-1922: Η αρχαιολογική δραστηριότητα του Ελληνικού κράτους στη Μ. Ασία

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Διάλεξη του δρος Προϊστορικής Αρχαιολογίας Κώστα Πασχαλίδη με τίτλο «Η αρχαιολογική δραστηριότητα του Ελληνικού κράτους στη Μικρά Ασία από το 1919 ως το 1922. Τα πεπραγμένα και τα χαρακτηριστικά μιας παράλληλης “εκστρατείας”». διοργανώνουν οι Φίλοι του Μουσείου Ηρακλειδών και το Μουσείο Ηρακλειδών.