Άλλες εκδηλώσεις
30 Οκτωβρίου 2012 Έναρξη
30 Οκτωβρίου 2012 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: 210 7210536
e-mail.: gen_recep@ascsa.edu.gr
Ιστοσελίδα

1453

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Διάλεξη της Molly Greene (Princeton University) με τίτλο «1453: How Important Was It?». Πρόκειται για την 32η Ετήσια Διάλεξη Walton.

Διοργάνωση: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.