Άλλες εκδηλώσεις
22 Απριλίου 2021 Έναρξη
22 Απριλίου 2021 Λήξη
19.00 Ώρα
Κύπρος

Όψεις της προσκυνηματικής εικονογραφίας της αγίας Θέκλας

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Τηλεδιάλεξη με τίτλο «Όψεις της προσκυνηματικής εικονογραφίας της αγίας Θέκλας στην Ύστερη Αρχαιότητα» θα δώσει ο Aθανάσιος Σέμογλου, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», που διοργανώνει το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Στη διάλεξή του ο Καθηγητής A. Σέμογλου θα επικεντρωθεί στη μελέτη της εικονογραφίας της πρώτης γυναίκας χριστιανής μάρτυρα, Θέκλας, η δημοφιλία της οποίας συναγωνιζόταν ακόμη και εκείνη της Παναγίας, τουλάχιστον μέχρι τη σύνοδο της Εφέσου, σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα παρουσιάσει άγνωστες όψεις της εικονογραφίας της Aγίας, καρπό των πολυετών ερευνών του, και θα επιχειρήσει την ανάλυση του αινιγματικού διακόσμου ενός συνόλου αντικειμένων μικροτεχνίας στα προσκυνηματικά κέντρα της Aγίας, τα οποία είναι ανοιχτά σε πολλαπλές ερμηνείες. Στο πλαίσιο της τηλεδιάλεξης θα διερευνηθεί η συνάρτηση της χρήσης των αντικειμένων με το ειδικό περιεχόμενο του βίου και του μαρτυρίου της αγίας και θα συζητηθούν οι τρόποι επίδρασης των δημοφιλών αφηγήσεων του βίου της στη διαμόρφωση εικονογραφικών θεμάτων που σχετίζονται με την ίδια. Τα αναλυτικά πορίσματα της εικονογραφίας της Aγίας Θέκλας έχουν συγκεντρωθεί στο βιβλίο του Καθηγητή Σέμογλου Η Θέκλα στην αυγή του Χριστιανισμού. Εικονογραφική μελέτη της πρώτης γυναίκας μάρτυρα στην τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ και Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού, 2014).

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Σέμογλου διδάσκει Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη στο ΑΠΘ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη (μνημειακή τέχνη και εικόνες) της Βαλκανικής. Διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και δίδαξε βυζαντινή τέχνη ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στη βυζαντινή εικονογραφία και σε εικονογραφικά προγράμματα των ναών. Την τελευταία τριετία συμμετείχε σε δύο διεθνή ερευνητικά έργα, το πρώτο με θέμα τις απεικονίσεις των κολασμένων στην Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (χρηματοδότηση από το Leverhulme Foundation) και το δεύτερο στο πλαίσιο της Europeana-Byzart είχε αντικείμενο την ψηφιοποίηση βυζαντινών έργων. Από το 2020 είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών Μνημείων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

Η τηλεδιάλεξη θα μεταδοθεί μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στον σύνδεσμο https://bit.ly/3qgKCQi.

Στους ενδιαφερόμενους θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης μετά από προεγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/3snmfp9r.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.