Άλλες εκδηλώσεις
21 Μαΐου 2019 Έναρξη
21 Μαΐου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14Α, Αθήνα

Τηλ.: 210 3244644
e-mail.: info@diathens.gr
Ιστοσελίδα

Χατζή-Γιαβρούδα, μια ιδιαίτερη αφηγήτρια

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Διάλεξη της Birgit Olsen με τίτλο «Hatzi-Yavrouda of Kos, an exceptional storyteller» διοργανώνει το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα.

Περίληψη (στα αγγλικά)