Άλλες εκδηλώσεις
16 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
16 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Χαρτογραφώντας τις αρχαιότητες των Αθηνών

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη της Λήδας Κωστάκη και της Αννίτας Θεοχαράκη με τίτλο «Χαρτογραφώντας τις αρχαιότητες των Αθηνών: Μια ψηφιακή προσέγγιση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς «Κύκλος – Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική».

Ο «Κύκλος» αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης σχετικών μελετών με σκοπό τη δημιουργία νέου πεδίου διαλόγου στη διεθνή αρχαιογνωστική κοινότητα, μέσω της διοργάνωσης ομιλιών σε ελληνικά ιδρύματα και ξένες αρχαιολογικές σχολές, καθώς επίσης και επισκέψεων στα ίδια τα μνημεία.

Oργανωτική Επιτροπή: Μαρία-Ευδοκία Βασενχόβεν, Nils Hellner, Alexander Herda, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Georg Ladstätter, Βασιλεία Μανιδάκη, Jean-Charles Moretti, Jari Pakkanen, David Scahill, Ελισάβετ Σιουμπάρα.