Συνέδρια
19 Ιανουαρίου 2022 Έναρξη
22 Ιανουαρίου 2022 Λήξη
Ελλάδα

Τηλ.: 26510 07410

Το 3ο Αρχαιολογικό Έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου

19-22 Ιανουαρίου 2022

Το 3ο Αρχαιολογικό Έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου διοργανώνουν η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το 3ο Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και σε αυτό θα συμμετάσχουν 193 Σύνεδροι (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, νομισματολόγοι, φιλόλογοι, μουσειολόγοι, συντηρητές, αρχαιομέτρες, ανθρωπολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές) με 95 προφορικές και 16 επιτοίχιες ανακοινώσεις σε 13 πρωινές και απογευματινές συνεδρίες.

Θα παρουσιαστεί κυρίως το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην παραπάνω περιοχή κατά την τελευταία τριετία (2018-2021) και οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Καλύπτονται διαχρονικά θέματα από την προϊστορική περίοδο έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια σε περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και των Ιονίων Νήσων.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου (μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams) είναι ελεύθερη για το κοινό (πατήστε εδώ).

Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ώρα 17:30.

Πληροφορίες: 26510 07410 (Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και 26510 01062, 01073 (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων)

Το πρόγραμμα του συνεδρίου