Εκθέσεις
Δευτέρα-Κυριακή: 10.00-19.00 Ώρα
Κύπρος Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-88-90, 1515 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22128157
e-mail.: info@cultural.bankofcyprus.com
Ιστοσελίδα

Το κόστος της διατροφής. Πόσο κοστίζει τι…

10 Οκτωβρίου 2011-26 Φεβρουαρίου 2012

Περιοδική έκθεση με τίτλο “Το κόστος της διατροφής. Πόσο κοστίζει τι… από την αρχαιότητα έως σήμερα”, που διοργανώνεται από το Νομισματικό Μουσείο και παρουσιάζεται στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Η έκθεση προσεγγίζει το κόστος της διατροφής, κυρίως τις τιμές των βασικών προϊόντων, στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 20ό αι. Με αφορμή τις τιμές αυτές, παρουσιάζονται τα κυριότερα νομίσματα της κάθε ιστορικής περιόδου. Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου η εξασφάλιση των ειδών διατροφής αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα και την αγωνία των ανθρώπων, η έκθεση για το κόστος της διατροφής αποκτά έναν πολύ επίκαιρο χαρακτήρα.