Συνέδρια
6 Δεκεμβρίου 2013 Έναρξη
8 Δεκεμβρίου 2013 Λήξη
Ελλάδα Διοικητήριο Μεσολογγίου (πρώην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας), Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μεσολόγγι

Τηλ.: 26310 55652, 25631
Ιστοσελίδα

Το Αρχαιολογικό Έργο στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα

6-8 Δεκεμβρίου 2013

Το 2ο Διεθνές Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Αιτωλοακαρνανία και στη Λευκάδα από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους» διοργανώνει η ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Kατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστεί το πολύπλευρο αρχαιολογικό έργο που έχει συντελεστεί και συντελείται στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα τόσο από τη ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ όσο και από τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα.

Επιστημονική Επιτροπή: Ο. Βικάτου (Προϊσταμένη ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ), Κ. Ζάχος (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων), Ν. Καλτσάς (Επίτιμος Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου), Λ. Κολώνας (Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων), Α. Μουστάκα (Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Β. Λαμπρινουδάκης (Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Ι. Παπαποστόλου (Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), Μ. Σταυροπούλου-Γάτση (Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων), Ε. Σερμπέτη (Ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Ι. Τριάντη (Ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), S. Dietz (Επίτιμος Διευθυντής Ινστιτούτου της Δανίας), F. Lang (Prof. Dr. phil. Technische Universität Darmstadt), E-L. Schwandner (Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Winkelmann Institute, Humboldt University Berlin).

Οργανωτική Επιτροπή: Ο. Βικάτου (Πρόεδρος), Β. Κοντός, Φ, Σαράντη, Κ. Χαβέλα, Απ. Μακραδήμα, Β. Τσαντήλα, Μ. Γαβρίνα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ