Άλλες εκδηλώσεις
10 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
10 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Αθήνα

Τηλ.: 210 8848074
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Το Έργο του Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Το Έργο του Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα θα παρουσιάσει η διευθύντριά του, δρ Christina Souyoudzoglou-Haywood.

Θα ακολουθήσει διάλεξη του δρος Barry Molloy (University College Dublin) με τίτλο «Ancient DNA and the Dorian invasion? Perspectives on migration and the Bronze Age collapse ca. 1200 BC».