Άλλες εκδηλώσεις
11 Μαρτίου 2020 Έναρξη
11 Μαρτίου 2020 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Τιθορέα: ελληνο-γερμανική έρευνα στην πόλη 2016-2019

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Διάλεξη του Eric Laufer με τίτλο «Tithorea (Kephissostal/Phokis). Ergebnisse des griechisch-deutschen Stadtsurveys 2016-2019».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.