Άλλες εκδηλώσεις
12:00 Ώρα
Ελλάδα Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Τηλ.: 213 2139583, 213 2139570
e-mail.: info@byzantinemuseum.gr
Ιστοσελίδα

Τα σύνορα της ύλης

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Διάλεξη της ιστορικού τέχνης Ευγενίας Σταματοπούλου με τίτλο «Τα σύνορα της ύλης. Από το άυλο της ιδέας στην υλικότητα της σύγχρονης τέχνης», στο πλαίσιο της έκθεσης «Μέσα / Πέρα από τα σύνορα. Η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Η τέχνη ήταν πάντα το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο κυρίαρχων στοιχείων, της ύλης και του σχήματος. Από το β′ μισό του 20ού αιώνα και εξής καταγράφεται κατά την εικαστική δημιουργία η χρήση πληθώρας υλικών που ενίοτε λειτούργησαν και ως εννοιολογικό υπόβαθρο του δημιουργήματος.

Μέσα από επιλεγμένα έργα της έκθεσης που καταγράφουν αυτές τις τάσεις θα συζητηθεί η διαδικασία της δημιουργίας στη σύγχρονη τέχνη από τη στιγμή της πρόσληψης της ιδέας από τον καλλιτέχνη έως και τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου.