Άλλες εκδηλώσεις
29 Μαρτίου 2019 Έναρξη
29 Μαρτίου 2019 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

e-mail.: info@aegeussociety.org
Ιστοσελίδα

Τα πρώτα εργαλεία ξυλουργικής κινούμενα με μηχανικό τρόπο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

 Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Διάλεξη της Έλενας Μαραγκουδάκη (Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, ανεξάρτητη ερευνήτρια) με τίτλο «Τα πρώτα εργαλεία ξυλουργικής κινούμενα με μηχανικό τρόπο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: η χρήση εργαλείων με τόξο και ιμάντα (τοξωτό τρυπάνι και τόρνος) για την κατασκευή πλοίων και επίπλων».

H διάλεξη, που θα δοθεί στα αγγλικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.