Άλλες εκδηλώσεις
3 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
3 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Ταφικές στήλες από τη ρωμαϊκή Θεσσαλία

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη της Ιφιγένειας Λεβέντη (Βόλος) με τίτλο «Grave Stelai from Roman Thessaly. The Diachronic Museum of Larissa and the Archaeological Collections of the Larissa Ephorate of Antiquities».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.