Άλλες εκδηλώσεις
9 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
9 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
17.00 Ώρα
Ελλάδα Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (Αίθουσα «Doro Levi»), Παρθενώνος 14, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Σφραγίσματα από την πρωτοβυζαντινή Νικόπολη

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη της δρος Κωνσταντίνας Γερολύμου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας – Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων) με τίτλο «Sealings on tiles and bricks from the Early Byzantine Nikopolis, in Epirus. The production of stamped ceramic materials in Greece, 5th-7th c. A.D. (an overview)».

Διοργάνωση: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.