Άλλες εκδηλώσεις
26 Νοεμβρίου 2019 Έναρξη
26 Νοεμβρίου 2019 Λήξη
19:00  Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

Τηλ.: 210 9232102
Ιστοσελίδα

Συστήματα αποχέτευσης στην αρχαία Αίγυπτο

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Διάλεξη της Heidi Köpp-Junk (University of Trier, Γερμανία) με τίτλο «Dewatering systems for wastewater and rain in ancient Egypt» διοργανώνει το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.