Άλλες εκδηλώσεις
31 Ιανουαρίου 2020 Έναρξη
31 Ιανουαρίου 2020 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9 (σταθμός μετρό Ακρόπολη), Αθήνα

e-mail.: info@aegeussociety.org
Ιστοσελίδα

Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 

Διάλεξη της Αλεξάνδρας Αλεξανδρίδου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) με τίτλο «Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα: τα αρχαιολογικά δεδομένα».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.