Άλλες εκδηλώσεις
19 Μαρτίου 2020 Έναρξη
19 Μαρτίου 2020 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Στρώματα καταστροφής και σεισμοί στην Πάτρα και σε άλλες ρωμαϊκές πόλεις

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Διάλεξη του Στάθη Στείρου (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) με τίτλο «Στρώματα καταστροφής και σεισμοί στην Πάτρα και σε άλλες ρωμαϊκές πόλεις». Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού Σεμιναρίου.

Το «Ρωμαϊκό Σεμινάριο» διοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia, Valentina Di Napoli, Dylan Rogers, Σταύρος Βλίζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης.