Άλλες εκδηλώσεις
4 Μαΐου 2020 Έναρξη
4 Μαΐου 2020 Λήξη
18:30 Ώρα
Ελλάδα Σύλλογος των Αθηναίων, Κέκροπος 10, Πλάκα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Πρώτες παρατηρήσεις για τις μεταλλουργικές δραστηριότητες στο Κουκονήσι

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Διάλεξη του αρχαιολόγου, δρος Χρήστου Μπουλώτη (Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Πρώτες παρατηρήσεις για τις μεταλλουργικές δραστηριότητες στο Κουκονήσι της πρώιμης Ύστερης Χαλκοκρατίας»».

H διάλεξη εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων που διοργανώνει η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ).

Είσοδος ελεύθερη.