Άλλες εκδηλώσεις
26 Μαρτίου 2020 Έναρξη
26 Μαρτίου 2020 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Προϊστορική Θεσσαλία

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Διάλεξη της Agathe Reingruber και του Γιώργου Τουφεξή με τίτλο «Prehistoric Thessaly: Systematic Surface Investigations South of Mt. Olympus» («Προϊστορική Θεσσαλία: Συστηματικές επιφανειακές έρευνες νότια του Ολύμπου»).

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.