Άλλες εκδηλώσεις
9 Ιουνίου 2021 Έναρξη
9 Ιουνίου 2021 Λήξη
18.30-20.00 Ώρα
Ελλάδα

Τηλ.: 210 3664751
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Διαδικτυακή ομιλία του Γιώργου Βοζίκα, κύριου ερευνητή, με θέμα «Πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία: Κριτικές παρατηρήσεις για το έργο της Λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας. Tο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ερευνώ – μαθαίνω – ανακαλύπτω την πόλη μου” (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας – Δήμος Ηλιούπολης 2012-2013)». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών με θέμα «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευάγγελος Καραμανές.

Οργανωτική Επιτροπή: Ζωή Μάργαρη, Ιωάννης Καραχρήστος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος.

Για τον σύνδεσμο συμμετοχής (Zoom), πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα.