Άλλες εκδηλώσεις
14 Μαΐου 2020 Έναρξη
14 Μαΐου 2020 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Πεδιάδα της Ξάνθης: Από την Ελληνιστική στη Ρωμαϊκή περίοδο

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Διάλεξη της Κωνσταντίνας Καλλιντζή (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης) με τίτλο «Από την Ελληνιστική στη Ρωμαϊκή περίοδο: ένας μεταβαλλόμενος τόπος, ένας μεταβαλλόμενος κόσμος στην πεδιάδα της Ξάνθης». Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού Σεμιναρίου.

Το «Ρωμαϊκό Σεμινάριο» διοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia, Valentina Di Napoli, Dylan Rogers, Σταύρος Βλίζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης.