Σεμινάρια
19:00 Ώρα
Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αμφιθέατρο «Άλκη Αργυριάδη»), Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Ο μυκηναϊκός οικισμός στα Πευκάκια Βόλου

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Διάλεξη της δρος Ανθής Μπάτζιου-Ευσταθίου (Προϊσταμένη ΙΕ’ ΕΠΚΑ) με θέμα «Ο μυκηναϊκός οικισμός στα Πευκάκια Βόλου» στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Διοργάνωση: Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.