Άλλες εκδηλώσεις
6 Φεβρουαρίου 2020 Έναρξη
6 Φεβρουαρίου 2020 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Οι Αβαροσλάβοι στα Βαλκάνια

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Διάλεξη του Σταύρου Οικονομίδη (Arcadia University, Glenside, ΗΠΑ) με τίτλο «The Avaro-Slavs in the Balkans: Describing the Episode of an Early 6th-Century Raid on Great Prespa’s Maligrad». Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού Σεμιναρίου.

Το «Ρωμαϊκό Σεμινάριο» διοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia, Valentina Di Napoli, Dylan Rogers, Σταύρος Βλίζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης.