Άλλες εκδηλώσεις
27 Μαΐου 2019 Έναρξη
27 Μαΐου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Τηλ.: 211 1022800
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Ξορκίζοντας το φόβο

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Διάλεξη της δρος Χρυσάνθης Παπαδοπούλου (BSA Assistant Director) με τίτλο «Exorcising fear: ritual performances in Classical Athens».

H διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.