Άλλες εκδηλώσεις
19.30 Ώρα
Ελλάδα Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών, Τσαμή Καρατάσου 5 117 42, Αθήνα

Τηλ.: 213 9231351
e-mail.: contact@norwinst.gr
Ιστοσελίδα Τηλ.: 210 9241420

Νότια Εύβοια

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2012

Διάλεξη με τίτλο “From Villages to Palaces: The Neolithic and Earlier Bronze Age of Greece – the Case of Southern Euboea” θα δώσει ο δρ Zarko Tankosic (Πανεπιστήμιο Indiana, ΗΠΑ).