Άλλες εκδηλώσεις
4 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
4 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
18:30 Ώρα
Ελλάδα Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα

Τηλ.: 210 3734934
e-mail.: spiticy@otenet.gr
Ιστοσελίδα

Νομισματικές και άλλες πηγές για την ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής Κύπρου

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη της δρος Ευαγγελινής Μάρκου (Κύρια Ερευνήτρια του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) με θέμα «Νομισματικές και άλλες πηγές για την ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής Κύπρου».

Η δρ Μάρκου θα επιχειρήσει μια γενική εισαγωγή στην κυπριακή νομισματοκοπία και στην παραγωγή και κυκλοφορία των νομισματικών εκδόσεων των βασιλέων του νησιού. Η εικονογραφία διαφοροποιείται από βασίλειο σε βασίλειο και από βασιλέα σε βασιλέα και έτσι προσφέρει, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, πολύτιμες πληροφορίες για πτυχές της ιστορίας, της θρησκείας και της οικονομικής πολιτικής των κυπριακών πόλεων-βασιλείων.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 4ου κύκλου της Σειράς Διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), που συνδιοργανώνουν το ΑΠΚΥ, το Σπίτι της Κύπρου και ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (ΕΠΟΚ).

Όλες οι διαλέξεις της σειράς μεταδίδονται ζωντανά και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου https://diavlos.grnet.gr/spititiskyprou.

Στους συμμετέχοντες του 4ου κύκλου θα δοθούν, με το πέρας του, βεβαιώσεις παρακολούθησης.