Άλλες εκδηλώσεις
22 Μαΐου 2020 Έναρξη
22 Μαΐου 2020 Λήξη
20.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Νέες έρευνες στην Πομπηία

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Διάλεξη του Massimo Osanna (Πομπηία) με τίτλο «Pompeji. Neue Forschungen in Regio V» («Πομπηία. Νέα έρευνα στην Περιοχή 5»).

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της θερινής εορτής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.