Άλλες εκδηλώσεις
4 Νοεμβρίου 2019 Έναρξη
4 Νοεμβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Παρθενώνος 14, Αθήνα

e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Νέα έρευνα για το θέμα της πόλης στην Δήλο

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Διάλεξη του Philippe Fraisse με τίτλο «Νέα έρευνα για το θέμα της πόλης στην Δήλο: Η βόρεια περιοχή». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς «Κύκλος – Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική».

Ο «Κύκλος» αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης σχετικών μελετών με σκοπό τη δημιουργία νέου πεδίου διαλόγου στη διεθνή αρχαιογνωστική κοινότητα, μέσω της διοργάνωσης ομιλιών σε ελληνικά ιδρύματα και ξένες αρχαιολογικές σχολές, καθώς επίσης και επισκέψεων στα ίδια τα μνημεία.

Oργανωτική Επιτροπή: Μαρία-Ευδοκία Βασενχόβεν, Nils Hellner, Alexander Herda, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Georg Ladstätter, Βασιλεία Μανιδάκη, Jean-Charles Moretti, Jari Pakkanen, David Scahill, Ελισάβετ Σιουμπάρα.