Συνέδρια
12 Δεκεμβρίου 2019 Έναρξη
13 Δεκεμβρίου 2019 Λήξη
Ελλάδα Τεγέα Αρκαδίας

Ιστοσελίδα

Μνήμη και εντύπωμα: Μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα

12–13 Δεκεμβρίου 2019

Διημερίδα με τίτλο «Memory and impression: A walk-through in the Peloponnese» (Μνήμη και εντύπωμα: Μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα) διοργανώνουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Η διημερίδα λειτουργεί ως προάγγελος για την περιοδική έκθεση «Μνήμη και εντύπωμα: Μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα με οδηγό αρχαία νομίσματα» (αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Μάιο του 2020 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας).

Οι συμβολές στο Συμπόσιο περιλαμβάνουν ποικίλες οπτικές από ιστορικούς, νομισματολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης κ.ά., διευρύνοντας το φάσμα των προσεγγίσεων και τον πλούτο των πληροφοριών.

Συντονισμός: Γιάννης Στόγιας (Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ) και Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).

Για τους φοιτητές και μεταπτυχιακούς που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Πρόγραμμα και περιλήψεις