Άλλες εκδηλώσεις
2 Μαΐου 2023 Έναρξη
2 Μαΐου 2023 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα

Τηλ.: 210 3734934
e-mail.: spiticy@otenet.gr
Ιστοσελίδα

Μια πολιτιστική ιστορία της Κύπρου κατά την Ύστερη Ρωµαϊκή περίοδο

Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Παρουσίαση του βιβλίου του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πρόγραµµα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου Γιώργου Δεληγιαννάκη A Cultural History of Late Roman Cyprus (Cyprus Research Center Series: Texts and Studies in the History of Cyprus, no. 90) διοργανώνουν το Σπίτι της Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν η Μαρία Καντηρέα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωµαϊκής Ιστορίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) και η Ελένη Φάσσα (Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής Ιστορίας Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης).

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε τη στήριξη του Ελληνικού Πολιτιστικού Οµίλου Κυπρίων Ελλάδος.

Σύνδεσµος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=14240