Άλλες εκδηλώσεις
22 Ιανουαρίου 2020 Έναρξη
22 Ιανουαρίου 2020 Λήξη
19:30-20:30 Ώρα
Ελλάδα Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, Διονυσίου Αιγινήτου 7, Αθήνα

Τηλ.: 210 7223201
e-mail.: info@cig-icg.gr
Ιστοσελίδα

Μητέρες, μαίες και περιγεννητικός θάνατος στην Αθήνα και την Ερέτρια

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Διάλεξη της δρος Maria A. Liston (Associate Professor, Anthropology Department, University of Waterloo), με τίτλο «A Tale of Two Wells: Mothers, Midwives and Perinatal Death in Athens and Eretria, Greece».

Διοργάνωση: Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα.