Άλλες εκδηλώσεις
13 Μαΐου 2019 Έναρξη
13 Μαΐου 2019 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Αθήνα

e-mail.: athens.arch.circle@gmail.com

Λόγος ὀπτικός στην αρχιτεκτονική της Ακρόπολης

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Διάλεξη της Βασιλείας Μανιδάκη (Aρχιτέκτονας ΕΜΠ, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, ΥΠΠΟΑ) με θέμα «The λόγος ὀπτικός in the Athenian Acropolis Architecture». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς «Κύκλος – Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική».

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά.

Ο «Κύκλος» αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης σχετικών μελετών με σκοπό τη δημιουργία νέου πεδίου διαλόγου στη διεθνή αρχαιογνωστική κοινότητα, μέσω της διοργάνωσης ομιλιών σε ελληνικά ιδρύματα και ξένες αρχαιολογικές σχολές, καθώς επίσης και επισκέψεων στα ίδια τα μνημεία.

Oργανωτική Επιτροπή: Μαρία-Ευδοκία Βασενχόβεν, Nils Hellner, Alexander Herda, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Georg Ladstätter, Βασιλεία Μανιδάκη, Jean-Charles Moretti, Jari Pakkanen, David Scahill, Ελισάβετ Σιουμπάρα.