Άλλες εκδηλώσεις
11 Οκτωβρίου 2023 Έναρξη
11 Οκτωβρίου 2023 Λήξη
17:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (Wiener Laboratory), Σουηδίας 54, Αθήνα

Τηλ.: 213 0002400 (εσωτ. 133)
e-mail.: info.WienerLab@ascsa.edu.gr
Ιστοσελίδα

Κινητικότητα πληθυσμών στην Ελλάδα της Κλασικής Αρχαιότητας

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Διάλεξη της Άννας Καρλιγκιώτη (PhD Candidate, G. Leventis Research Assistant, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Cyprus / The M.H. Wiener Laboratory, American School of Classical Studies at Athens, Greece) με τίτλο «Approaching population mobility and kinship patterns in central mainland Greece during Classical antiquity through biodistance analysis».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων Fitch-Wiener Labs που διοργανώνει η Βρετανική Σχολή σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.