Άλλες εκδηλώσεις
22 Απριλίου 2020 Έναρξη
22 Απριλίου 2020 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Κεραμική των Αυτοκρατορικών χρόνων και της Ύστερης Αρχαιότητας από το Ιερό στο Καλαπόδι

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Διάλεξη του Δημήτρη Γρηγορόπουλου (Αθήνα) με τίτλο «Aus nah und fern: Die Keramikversorgung des Heiligtums von Kalapodi in der Kaiserzeit und der Spätantike».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.