Συνέδρια
28 Σεπτεμβρίου 2023 Έναρξη
28 Σεπτεμβρίου 2023 Λήξη
09:00 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»), Μαν. Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313 310201
Ιστοσελίδα

Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους ιστορικούς χρόνους

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Αρχαιολογική συνάντηση με τίτλο «Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους ιστορικούς χρόνους» διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός. Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της αρχαιολογικής συνάντησης είναι η παρουσίαση και σύνθεση παλαιών και νέων δεδομένων, με αφετηρία την Εποχή του Σιδήρου, κατά την οποία αναδιαμορφώθηκε ο κοινωνικός χώρος της Χαλκιδικής μέσω του Β’ αποικισμού, έως και την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Οι ομιλίες θα εστιάσουν στην παρουσίαση κεραμικών συνόλων τοπικής παραγωγής και καταλοίπων κεραμικών εργαστηρίων.

Είσοδος ελεύθερη.