Άλλες εκδηλώσεις
9 Οκτωβρίου 2023 Έναρξη
9 Οκτωβρίου 2023 Λήξη
16:00 (UK) / 18:00 (Ελλάδα) Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Η Συνθήκη της Λωζάννης και η επίδρασή της στους μουσουλμάνους της Κρήτης

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Υβριδική διάλεξη του Bruce Clark, συγγραφέα των βιβλίων Twice a Stranger: How mass expulsion forged modern Greece and Turkey, και Athens: City of Wisdom, και της Σοφίας Κουφοπούλου, κοινωνικής ανθρωπολόγου η οποία διεξάγει έρευνα στην Τουρκία από το 1990. Η διάλεξη έχει θέμα «The Treaty of Lausanne (1923) and its impact on the Muslim population of Crete».

Συντονιστής: David Holton.

Η διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διά ζώσης, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη μέσω ZOOM, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.