Άλλες εκδηλώσεις
12 Νοεμβρίου 2019 Έναρξη
12 Νοεμβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Διάλεξη της δρος Χριστίνας Α. Τελεβάντου (Διεθύντρια ανασκαφών Στρόφιλα Άνδρου και Αγίου Ανδρέα Σίφνου) με τίτλο «Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα Σίφνου: τα τελευταία δεδομένα».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κυκλαδικού Σεμιναρίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας που διοργανώνει η Μαρίζα Μαρθάρη.