Άλλες εκδηλώσεις
15 Οκτωβρίου 2019 Έναρξη
15 Οκτωβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ζήτρου 16, Αθήνα

Τηλ.: 210 9221152
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Η ελληνική γλώσσα στη ρωμαϊκή Αίγυπτο

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Διάλεξη του δρος Martti Leiwo με τίτλο «Greek Language in Roman Egypt».

Διοργάνωση: Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.