Άλλες εκδηλώσεις
13.00 - 15.00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: +30 210 36 79 900
Ιστοσελίδα

Επιγραφές και συναίσθημα

11 Σεπτεμβρίου 2012

Διάλεξη με τίτλο «Η έκφραση συναισθημάτων σε επιγραφές» πρόκειται να δώσει ο Άγγελος Χανιώτης (Ιnstitute for Advanced Study, Princeton).

Οργάνωση: Γαλλική Σχολή Αθηνών – Επιγραφικό Μουσείο.